Cao nguyên | Màu mây cũ | Trở về

Posted: 17/09/2013 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

pho_nui

Cao nguyên

Ai mang về núi bốn mùa
Sớm mai sương lạnh như vừa chớm đông
Mặt trời bẽn lẽn sau buôn
Là xuân về với ngực trần cao nguyên
Trưa như mùa hạ đại ngàn
Thu về tím ngát một hoàng hôn rơi
Có từng hiu quạnh bên đời
Mới nghe được suối hát lời thiên thu .

 

Màu mây cũ

Chị ra ngồi giữa chợ đời
Gánh hàng như gánh một trời thi thơ
Chị xưa tím Huế mộng mơ
Bất ngờ dâu bể bến bờ đổi thay
Chị từ thất lạc màu mây
Chong đèn ngồi tiếc mộng ngày xuân tan .

 

Trở về

Chắc gì đâu giữa vô thường
Ai không một thuở lạc đường , nổi trôi ?
Xưa ai cánh nhạn lạc trời
Vì đâu nên nỗi thuyền trôi lạc dòng ?
Chuông chùa vẫn giọt hư không
Cỏ cây xưa vẫn thủy chung một màu
Ruộng vườn chẳng lạc gì nhau
Tang thương cũng bởi bể dâu lòng mình
Thơ ai lạc chữ , lạc tình
Ngàn năm Phật vẫn lặng thinh trong chùa
Về ngồi dưới mái hiên xưa
Lặng nghe thánh thót giọt mưa cam lồ .

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.