Thăm nhau cuối ngàn

Posted: 24/10/2013 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

Vượt núi băng rừng thăm em
Ngàn xa sầu khe suối dựng
Ngậm tăm qua ải, nhớ mong
Khó thể ngỏ lời yêu vụng!

Ước uống ngọt lời mật ngọt
Từ sợi tơ tình viễn khơi
Mai ngày mỏng manh nắng lụa
Mơn nhau cuối chặng đời thừa.

Ôi tình ngái xa / xa ngái
Năm ròng thấm ngọt tình ai
Giếng tình sâu hun hút lộng
Dài tay nhung mượt dây gàu!

Đốt đuốc băng rừng thăm em
Lời tình vang vang âm động
Mắt nở đôi dòng pha lê
Xé rách khoảng rừng phía trước.

Tình giục. Xuôi xa chẳng quản
Đêm căng nhựa ứa. Tràn đêm
Mỏi gối. Lòng thương gối mỏi
Chí quyết vượt ngàn thăm em.

Đốt đuốc. Nhen lòng rực đuốc
Tình căng. Phiến lụa cuối ngàn
Môi cười trẻ trung nụ biếc
Con tim chật một bóng hình!

Đức Phổ
Virginia, 20-12-06
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.