Tơ tình

Posted: 27/10/2013 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

seated_nude-amedeo_modigliani-1916
Seated Nude (1916) – Amedeo Modigliani

sợi râu sợi tóc sợi lông
là tơ đồng dạng nhưng không đồng hình
sợi râu chững chạc thông minh
sợi lông cốt cách đa tình dễ thương
sợi tóc cao ngạo phi thường
đứng trên tất cả bạn đường của y

vẽ từng loại sợi, khó chi
thật tình râu tóc vẽ gì chả xong
ngặc nỗi gia đình họ lông
nhiều nơi rờ đến khó mong an lành
vẽ mà chỉ tả loanh quanh
khó trốn thiên hạ nói hành tỏi oan

sợi lông từ cõi ngàn vàng
ví như thuốc bắc một thang khỏi buồn
sợi lông trên cánh tay hường
thong dong đích thực một nguồn cội thơ
tình yêu tình nhớ tình chờ
nhiều phần loắng xoắn bất ngờ từ đây

tôi không cao thủ mát tay
làm thơ vốn đã mượn vay em nhiều
tạ ơn tám hướng người yêu
nuôi tôi thi tứ dám liều nói ra
không cần chi phải ba hoa
yêu em đúng lệnh trời già đã giao

lông râu tóc, những sợi nào
trên thân thánh thể ngọt ngào như nhau
đừng tưởng em không có râu
vô hình, có đấy, nằm sâu da tình
đừng ngại lông em không xinh
tóc thì khỏi nói, suối tinh khôi mềm

bởi vớ vẩn thích nuôi tên
tôi viết bậy bạ, đừng nên thuộc lòng

Luân Hoán
26-10-2013
ngày này vị vua mất ngôi
tôi chừ không khéo mất người yêu tôi

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.