Châm thêm | Lưỡng lự | Mười năm

Posted: 01/11/2013 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

cung_ly

Châm thêm

Châm thêm cho đủ đô. Mày
làm luôn cái đã. Ngã quay là vừa.
Tao còn uống tiếp. Tao chưa
còn phải tính chuyện cõng đưa mày về.

Châm thêm một cái. Đã nghe?
tao dô một cái. Khi về…mặc tao
Nếu say, chống gậy đâu sao
dô thêm một cái, quên bao sự-đời.

Châm thêm cái nữa. Ai cười?
ai cười, để hở ra mười cái răng” (CD)
Lai-rai chỉ có hai thằng
Quê-hương xa lắm, những hàng lệ rơi.

Châm thêm cái nữa. Ai mời?
nhào vô… bạn nhậu chỉ chơi được mày.
Uống đi cho thật là say
uống đi để biết đời này còn nhau.

9/2013

 

Lưỡng lự

Đứng trước cổng chùa nhìn vô
nhìn thấy sư-cụ, ngây-ngô đi về.
Thấy cô—nửa tỉnh, nửa mê
muốn đi, sợ tiếng là chê của chùa.

 

Mười năm

Lá vàng, gió cuốn lá đi
còn tôi vàng-úa, lấy gì cuốn lay?
Đêm qua có gió qua đây
Sao không gửi nhớ (đã đầy mười năm?)
Mười năm tưởng đã xa-xăm
Đâu ngờ ai đợi vẫn âm-thầm buồn
người ta hay nói lời suông
vẫn câu kinh hứa xa muôn nghìn-trùng
tôi về hồn ướt lạ-lùng
mười năm tiêu cạn tình-chung bao giờ.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.