Cảm ơn người lính Mỹ

Posted: 28/11/2013 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Nguyễn Thị Thanh Dương, Thơ, Vĩnh Điện


 
Nhạc: Vĩnh Điện [bản ký âm PDF]
Thơ: Nguyễn thị Thanh Dương
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.