Mấy ngày bệnh | Trả bữa

Posted: 02/12/2013 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

sick_man

Mấy ngày bệnh

Mấy ngày cúm vật tơi bời,
Toàn thân ê ẩm, đã đời … chiếu chăn !
Bạn bè nhắc nhở, hỏi thăm,
Ráng lên, đứng dậy không nằm được đâu !
Thơ văn ngỡ nước qua cầu,
Gặp trên bàn phím ngờ đâu lại bền,
Hóa ra thế giới mông mênh,
Những điều tốt đẹp vẫn bên cạnh mình.

29.11.2013

Trả bữa

Mấy ngày miệng đắng ngắt,
Chẳng thiết ăn thứ gì,
Chỉ nằm mà thở hắt,
Rã rời cả tứ chi.

Chiều nay lưỡi đỡ nhạt,
Bất giác lại thèm ăn,
Một mùi hương quen thuộc,
Nhớ tới tận chân răng.

À, là ăn trả bữa,
Đã thiếu bao bữa rồi,
Còn bao nhiêu bữa nữa,
Trả bao giờ mới thôi ?

Món cá này ngon lắm,
Ăn một bữa nhớ đời,
Nên tên là cá hú,
Một tiếng dài, trời ơi !

30.11.2013

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.