Nhớ nhà thơ Nguyễn Bính

Posted: 05/12/2013 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng: LXQ

nguyen_binh
Nhà thơ Nguyễn Bính (1918–1966)

Chàng Thần đồng, Trời bắt làm Thi sĩ
đầy từ quê ra tỉnh sống cô đơn
Đời lăn lóc cùng Thi đàn – Ca kỹ
từ Thành Nam tới mãi Hà Tiên…

Tình lưu luyến “giậu mồng tơi”- Bướm trắng
Cô láng giềng vò võ quay tơ
mộng mơ có một ngày đỗ Trạng
Tỉnh ra vẫn thân phận Lái đò.

Thương nhớ lắm hạt “mưa xuân phơi phới”
Hoa xoan bay sang làng Đặng hát Chèo
“Lỡ bước sang ngang”, buồn mưa Huế
“Thơ xuông, rượu nhạt, quán cơm nghèo”.

Cách mạng đến bừng reo hồn Dân tộc
Nhà thơ xăng xái bước xung phong
ra Chiến khu tung Thơ đánh giặc
Hát vang “307 – anh hùng” !

Con chim hót TỰ DO…ôi sã cánh
Nở “Trăm Hoa”…phút chốc hoa tàn !
Quy cố hương…bỗng một chiều định mệnh
49 xuân để nguyên vẹn mùa xuân.

Chao, Thi sĩ của Làng quê tươi thắm
đầy đau thương, vất vả…đượm xuân hồng
“Đời tôi trong trắng hoàn tay trắng
Chỉ có hồn thơ mộng trắng trong”.

Góc thành nam Hà Nội 3-12-2013
Kỷ niêm 95 năm ngày sinh Nhà thơ Nguyễn Bính
Nguyễn Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.