Trắc ẩn

Posted: 11/12/2013 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

con_cu

mang theo hạnh phúc chiếc chìa khóa
bayđi
hạnhphúc
những con cú rừng đêm
cây bạch dương trắng nhờ nhờ
con mắt đèn treo. cơn bão
[đi qua địa cầu tình yêu trái phá *]
mái đơn sơ sao chịu thấu bệnh cuồng

trời đất
lối cỏ chìm dần ao thu nhìn
mỗi đơn lạnh
những cặp đôi ngày mùa côi cút
sau phiên gặt
đường quanh co đừng hòng ra bến
không còn chỉ tơ khấu lại buồm
và nỗi buồn còn đó
còi rúc trên sông

Hoàng Xuân Sơn
24 nov. 2013
Nguồn: Tác giả gửi

* Tình Sầu – Trịnh Công Sơn

Đã đóng bình luận.