Nhớ Việt Nam

Posted: 20/12/2013 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Nguyễn Hữu Tân, Tâm Thư, Thơ

Nguyễn Hữu Tân

tuong_tiec_thuong_2

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Tiếng hát: Tâm Thư
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.