Lời tống biệt

Posted: 27/12/2013 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
(Họa thơ Văn Quang)
Tặng: Thế Phong

do_tren_song

“Tống Biệt Hành” xưa chẳng còn ai
Nay “Lời tiễn biệt” suốt đêm dài
Tống tiễn hôm nay là hủy diệt
Tình đời bạc bẽo thế cả thôi.

Mắt đã mờ đau, cực đã thừa
Tình yêu đã chết nhớ chi xưa
70 năm trải mùi dâu bể
Còn gì đâu nữa để đón đưa?

Đất nước chia đôi “hợp” chửa đầy
Lòng người đôi ngả mãi hôm nay
Ngày mai xa ngái…em xa mãi
Một mình độc ẩm chén chua cay.

Tứ tán người đi mọi ngả đời
đều là ảo vọng vậy cả thôi
Ta về bó gối trong chiều tối
Vọng em đếm lá mãi phương trời.

Thôi, chẳng hẹn chờ chi nữa em
Còn chút tình thơ tựa bên thềm
Trái tim hóa đá…lơ mơ mộng
Để hồn thơ thẩn lạc trong đêm.

Hà Nội 23-12-2013
Nguyễn Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.