Đêm giao thừa

Posted: 02/01/2014 in Âm Nhạc, Hợp ca Nắng Mới, Huỳnh Lợi, Mai Phạm

Mai Phạm

firework_new_year

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mới music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.