Archive for the ‘Hợp ca Nắng Mới’ Category

Mai Phạm

hop_ca_nang_moi

Nhạc và lời: Mai Phạm; Trình bày: Hợp ca Nắng Mới
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

một_gia_dinh_tre

Thơ: Tấn Xuân; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mớimusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

dau_nam_le_phat

Thơ: Như Nguyệt; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mớimusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

firework_new_year

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mớimusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.