Đầu năm đi lễ

Posted: 24/01/2014 in Âm Nhạc, Hợp ca Nắng Mới, Huỳnh Lợi, Mai Phạm, Như Nguyệt, Thơ

Mai Phạm

dau_nam_le_phat

Thơ: Như Nguyệt; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mới music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.