Archive for the ‘Tấn Xuân’ Category

Mai Phạm

một_gia_dinh_tre

Thơ: Tấn Xuân; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mới music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.