Khóc Nguyệt Lãng

Posted: 03/01/2014 in Châu Thạch, Thơ
Thẻ:

Châu Thạch

nguyet_lang
Nhà thơ Nguyệt Lãng (1947-2014)

Ai đi qua vòm trời?
Trăng đêm nay lạnh lắm
Bạn tôi tên Nguyệt Lãng
Đã đi vào xa xăm

Võng thơ bạn để ai nằm ?
Bút thơ bạn để con tằm nào giăng ?
Bạn về chốn ấy vui chăng
Cởi con hạc trắng mà thăm cõi trời
Đường trần tôi gọi, bạn ơi !
Chỉ nghe nguyệt vỡ sao rơi lạnh lùng

Đêm giọt lệ khốn cùng
Tê trong lòng khóc bạn
Khóc cho người, khóc cho tôi vô hạn
Đâu rồi Nguyệt Lãng giữa vườn thơ !

Chắc còn một cõi mộng mơ
Bạn ơi thì hẹn bên bờ lưu ly ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.