Nhớ hôm nào sao lại có hôm nay?

Posted: 11/01/2014 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

la_xanh

Tuồng tích cũ, kép tơ, đào lá nỏn
Vén bụi mù, khai quật tiếng thời gian
Hương với sắc, bản với bài, lên xuống
Xa lộ chiều ai gõ nhịp song lang

Nghe củi mục cháy trong hồn đất mới
Nhớ hôm nào sao lại có hôm nay?
Đi hay ở, nhịp đời, tân hỏi cổ
Ta hỏi người, em biết hỏi ai đây?

Trăng sẽ tàn, điện vô tình vẫn cháy
Máu chảy đều, tim có mở chia hai?
Hồn áo rộng cuối cùng che chẳng hết
Buồn lanh canh vây xiết đôi bàn tay…

Lâm Hảo Dũng
2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.