9 bức tranh sơn dầu của Khoan Bảo Toàn » darkness_in_the_middle_of_the_day-khoan_bao_toan

Posted: 11/01/2014 | Full size is 480 × 640 pixels

Darkness in the Middle of the Day

Darkness in the Middle of the Day (2013)
Oil on canvas – Khoan Bảo Toàn

Đã đóng bình luận.