9 bức tranh sơn dầu của Khoan Bảo Toàn » stop_making_sense-khoan_bao_toan

Posted: 11/01/2014 | Full size is 480 × 640 pixels

Stop Making Sense

Stop Making Sense (2013)
Oil on canvas – Khoan Bảo Toàn

Đã đóng bình luận.