9 bức tranh sơn dầu của Khoan Bảo Toàn » the_remnants-khoan_bao_toan

Posted: 11/01/2014 | Full size is 480 × 640 pixels

The Remnants

The Remnants (2005-2006)
Oil on canvas – Khoan Bảo Toàn

Đã đóng bình luận.