9 bức tranh sơn dầu của Khoan Bảo Toàn » earth_anh_sky-khoan_bao_toan

Posted: 11/01/2014 | Full size is 480 × 640 pixels

Earth and Sky

Earth and Sky (2008-2009)
Oil on canvas – Khoan Bảo Toàn

Đã đóng bình luận.