Lục bát bốn câu

Posted: 18/01/2014 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

goc_pho-bui_xuan_phai
Góc phố – Bùi Xuân Phái

Sông xưa

“Sông xưa rày đã nên đồng”*
Đồng phân lô – đổ beton xây lầu
Đất vàng: Ruộng cả, ao sâu
Nông dân tay trắng, quan giàu xổi lên .

* Sông lấp – thơ Tú Xương

 

Đồng xưa

Đồng xưa nay đã thành đường
Ao, hồ, sông… lấp – phố phường mọc lên
Xóm làng đổi họ thay tên
Nông phu thất nghiệp lênh đênh quê người

 

Non xưa

Non xưa nay đã thành hồ
Tang hoang tại bởi giặc Ngô tung hoành
Cao nguyên: đất đỏ, rừng xanh
Mai sau còn có nguyên lành được không?

 

Làng xưa

Làng xưa nay đã thành phường
Nhà beton lấn ruộng vườn xanh tươi
Nhà hàng, quán trọ như rươi
Dập dìu ong bướm khóc cười thâu đêm!

 

Quê xưa

Quê xưa: Thất thổ vong gia
Nửa đời lưu lạc biết là quê đâu?
Trăm năm mấy cuộc bể dâu
Nhớ quê bạc trắng mái đầu phong sương!

 

Người xưa

Người xưa còn có nhớ ta?
Bao năm cách trở quan hà nơi đâu?
Dể gì quên buổi ban đầu
Tìm nhau bể rộng sông sâu khó dò!

Phan Đắc Lữ
Lập đông 2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.