Tranh ngựa mừng Xuân Giáp Ngọ của Thanh Trí

Posted: 23/01/2014 in Hội Họa, Thanh Trí

Chúc mừng năm Giáp Ngọ 2014 . Nguyện cầu thế giới hòa bình thịnh vượng

Thanh Trí
Nguồn: Tác giả gửi tranh

Đã đóng bình luận.