Giỗ Nguyễn Nho Sa Mạc

Posted: 23/01/2014 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán
Nguyễn Nho Sa Mạc ra đi ngày 23 tháng Chạp Quí Mẹo – 1964

nguyen_nho_sa_mac
Nhà thơ Nguyễn Nho Sa Mạc (1944-1964)

bay vù mất năm mươi năm
xác thân bạn hóa đất nằm vô tư
ruộng xanh ngọn lúa hình như
chia nhau hồn bạn thơm từ cõi âm

mây cao dẫu có phiêu bồng
cũng che chở bạn nắng hồng mưa trong
mình tôi là kẻ bạc lòng
bỏ đi biệt chẳng ghé thăm lần nào

thềm nhà mương nước bờ ao
và vài chục chỗ đọc thơ nói cười
tôi thường sảng khoái rung đùi
còn bạn kín đáo mắt vui nháy hoài

tôi hơn bạn đoạn đời dài
mà thua xa bạn cái tài tiên tri
biết khó qua hết xuân thì
đã làm thơ tiễn bước đi của mình

xót xa nụ chữ hiển linh
sao tôi lại kém thông minh bất ngờ
mắt tôi mưa cuối năm trào
có trôi đi nỗi nghẹn ngào cay cay

phân vân đội mũ mang giày
tôi theo cuộc sống mỏng dày từng năm
quê người cái có cái không
hơn bạn một đống viễn vông thơ tình

đêm nay Táo đến thiên đình
cái ngày bạn đã bỏ mình theo chơi
ngậm ngùi nhớ bạn hay tôi
một thời hưởng ké niềm vui bạn bè

tôi đại thọ, chẳng ai dè
con cò ma vẫn vo ve tới giờ
còn sống là còn làm thơ
giỗ bạn vài đoạn vu vơ tầm phào

ăn theo vần điệu ca dao
bởi quen dỗ giấc chiêm bao giữa ngày
bạn đầu thai rồi, không hay
và tôi chẳng biết tôi đây viết gì

thơ không là cái chi chi
tình không là cái có đi phải về
không hương khói, lạy bốn bề
bạn phương nào rước tôi về cho vui

Luân Hoán
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.