Phố người

Posted: 24/02/2014 in Âm Nhạc, H. Man, Minh Tuấn, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

chia_tay_nguoi_yeu

Thơ: H. Man; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Minh Tuấn
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.