Bài thơ tật nguyền | Hành [sự]

Posted: 01/03/2014 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

headless_horseman-john_bovellan
Headless horseman – John Bovellan

ném đá lỗ đầu
chặt cầu đứt cẳng
có những cái đầu không mọc lại
[xem như kỵ sĩ không đầu]
có những cái đầu mọc lại
vẫn u mê ám chướng
từ lúc ăn phải bã thần phù
có những cái ngu không chịu mở
nên giò vắt lên cổ
đố mày chạy đâu
thoát khỏi vòng tròn
có bãi khô lâu
lâu ngày sống dậy
làm bạn ma-người
sờ soạn dắt tay nhau (*)
cam lòng phục sức

15/9/2013

(*) ý Chế Lan Viên

 

Hành [sự]

Tặng nguyễn đình thuần

mấy tháng vợ đi xa
bàn tay như nằm vạ
râu vẫn nằm trong rá
cá vẫn nằm trong rỗ
không còn ai băm bổ
cự nự một đôi điều
ngắm mình vẫn liêu xiêu
cùng điệp khúc léo nhéo
chim ơi chim ơi chim
bay vào rất yểu điệu
bay đi hóa bần thần
ngậm hoài chưa sút mỏ
gõ hoài chưa sứt móng
lớn xác còn rị mọ
thân đá tảng ù lì
nằm xem vân đuổi cẩu
xóa hết một trời mơ

một ngày nở thiệt to
thì mình teo tóp lại

một bữa vợ quay về
dọn nhà cửa đề huề
vẫn còn vướng cái rác
ở tận cùng sơn khê

tháng giêng năm mười bốn

Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.