Ôi thôi rồi | Cũng như không | Tân trang đời mình | Của tin | Chốn bình an

Posted: 06/04/2014 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

mask_2

Ôi thôi rồi

Dối trá và sợ hãi
Đã trở thành thói quen
Cái tôi đã thành cái
Hai mặt và phân thân .

 

Cũng như không

Tiếng vỗ một bàn tay
Dẫu vang vọng đâu đây
Lòng ta như trống trận
Làm sao mà nghe thấy !

 

Tân trang đời mình

Ta muồn ta đổi mới
Bằng cách đi giật lùi
Khi quay đầu nhìn lại
Mùa xuân đã phai rồi .

 

Của tin*

Những gì xưa thờ cúng
Giờ chẳng còn linh thiêng
Đời như canh bạc bịp
Của đâu còn làm tin ?

* Của tin gọi một chút này làm ghi (KIỀU)

 

Chốn bình an

Dẫu khôn dại sang hèn
Đều bên nhau . Thầm lặng
Chẳng còn chi tranh cãi
Rất bình an . Nghĩa trang .

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.