Dừng | Thơ đang ở đâu

Posted: 07/05/2014 in Thơ, Đỗ Tấn Đạt

Đỗ Tấn Đạt

street_corner_poet-todd_peterson
Street corner poet – Todd Peterson

Dừng

Dừng lại đi
Chuyến xe đạp lên thời gian
Ngươi có gì hơn ta đâu
Sên líp cũng mòn…
Dừng lại đi
Mù mịt bụi đường
Mi có gì hơn ta đâu
Bám chi số phận cây cỏ ven lề
Dừng lại đi
Chuông chiều nghiêng ngả
Mi có gì hơn ta đâu
Giết cô đơn trong bóng tối lạc loài
Dừng lại đi thôi
Dừng lại đi thôi
Ý nghĩ đã chết rồi…

 

Thơ đang ở đâu

Ta giày vò bóng tối vào đêm huyễn hoặc…
Những câu thơ lên men từ trong chiếc bình cổ hủ…
Khô khốc và bốc mùi…
Hôi tanh gặm nhấm bình minh
Những con chữ sợ ánh sáng trần tục
Như những con dòi âm thầm mọc lên xác mắm
Đòi tự do trong cái chum
Mà đâu biết vầng dương giữa bể đời nghiêng ngả
Ta nặn hình hài thơ ngoằn ngoèo trong khói thuốc
Vẽ hồn thơ trên bức tranh hai màu
Trắng và đen
Thơ đang ở đâu?

11/2013

Đỗ Tấn Đạt
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.