Biển Đông dậy sóng

Posted: 20/05/2014 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hạnh Nguyên, Hồng Kim, Hợp ca FM, Thơ

Hồng Kim

bien_dong2

Thơ: Hạnh Nguyên; Nhạc: Hồng Kim; Hòa âm: Nguyễn Thịnh; Tiếng hát: Diệu Hiền; Hát bè: Hợp ca FM
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.