Tôi về

Posted: 24/05/2014 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Phan Ni Tấn, Thái Hòa, Thơ

Phan Ni Tấn

em_be_ban_ve_so

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thái Hòa

Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.