Đất và biển | Lân bang

Posted: 16/06/2014 in Phan Thanh Cương, Thơ

Phan Thanh Cương

bai_dung_quat

Đất và biển

đất và biển song sinh ngày mở nước
biển thức đêm giấc ngủ đất không thành
tin mưa đảo đất trong này đã ướt
đất vì thương biển trở nên xanh

khi thân thể có dự phần của biển
biển xa mà gần gũi mặn da mình
khi hạt muối cũng mang lời biển gọi
mặt trời qua vì đất, biển kết tinh

bờ vươn dậy gồng mình cho biển dựa
cha Lạc Long vừa ôm mẹ Âu Cơ
tiếng mẹ khóc Trường Sơn đau khe suối
những dòng đời thương mẹ chảy ra khơi

ngực đất nước trải mình ra với biển
Hoàng-Trường Sa như những trái tim nhô
người lính xưa quên mình theo sóng đỏ
sóng hôn bờ làm trắng mảnh khăn sô

khi đất nước trái tim còn một hướng
biển đất cùng chung một mẹ cha
giấc mơ giặc không có đường biên giới
thì biển đông còn đỏ sóng quê nhà.

Sài Gòn 14.06.2014

 

Lân bang

mười sáu chữ và bốn tốt
phơi lâu năm chiếc lá hoa ra vàng
đâu cần mùa thu
gió thế kỷ thổi bay tơi tả
trơ lại gốc cây
là giàn khoan, cội rễ quá tham tàn
trồi giữa biển trời
giải nghĩa một lân bang.

Sài Gòn 07.06.2014

Phan Thanh Cương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.