Khúc tự tình

Posted: 06/07/2014 in Âm Nhạc, Phạm Phú Thanh, Thu Thủy, Thơ, Trang Ly

Thu Thủy

rose_on_piano_keyboard

Thơ: Phạm Phú Thanh; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Trang Ly

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.