Mở cửa ra em

Posted: 15/07/2014 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Thơ, Đỗ Quý Toàn

Nguyễn Quyết Thắng

morning_through_window

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.