Cung đàn mưa | Trăng Sa Đéc | Rừng Lộc Ninh | Phương trời nhớ

Posted: 29/07/2014 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

tran_van_khe

Cung đàn mưa

Kính tặng Giáo sư Trần văn Khê

Cung đàn đắm đuối mưa ngâu
Thời gian chiết nắng bắc cầu bao dung
Thương yêu biển hát với rừng
Hoa nhân nghĩa tỏa hương cùng muôn sau !

 

Trăng Sa Đéc

Tháng ngày Cao Lãnh rong chơi
Trăng Sa Đéc đã lặn rồi nẻo xa
Ban bè ly rượu quê nhà
Và em mang hết ngọc ngà vu quy !

 

Rừng Lộc Ninh

Lên rừng lạc mất dòng sông
Lộc Ninh cô bé lấy chồng miệt xa
Buồn xưa treo ngọn bấc già
Thời gian nhỏ giọt bóng tà huy phai !

 

Phương trời nhớ

Nửa vòng trái đất xa xôi
Hai phương trời nhớ mới thời chạm nhau
Đường tình mấy ngã thương đau
Mưa qua tiền kiếp trắng màu thời gian
Sài Gòn nắng trải lụa vàng
Mùa thu Thụy Sĩ bàng hoàng lá rơi !

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.