Mấy mươi năm có mênh mông có gì?

Posted: 02/08/2014 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

cup_of_coffee-lutz_baar
Cup of coffee – Lutz Baar

sáng nay mặc áo thay buồn
tách cà phê nóng trần truồng ngó tôi
khuấy đều những tiếng chuông rơi
một hai ba bốn còn hơi hám sầu
sáng nay tóc có bạc đâu?
chỉ đan chiếc nón đẫm màu khói sương 
ém buồn lười biếng soi gương
mặt trơ thung lũng suối nguồn chảy quanh
sáng nay lách tách khua nhanh
thấy trong giọt đắng còn xanh tiếng cười
âm vang vòng bánh luân hồi
lúc ngây dại nhớ lúc ngồi điên quên….

sáng nay không tuổi không tên
giả trong hình bóng mượn hồn thay da
mượn đêm thay ánh trăng tà
mượn cây đếm lá mượn hoa nhụy vàng
mượn đường gọi phố thênh thang
mượn tim làm chữ hòa trang giấy đời
mượn em nhân ái nụ cười
mượn giây thực tại ru người mộng du…

sáng nay nào có mai bù ?
mùa đông Thôi Hộ mùa thu Tản Đà
chập chờn xác qủi hình ma
nghe trong dương thế la đà cõi âm…

là không ký tự đi vòng
mấy mươi năm có mênh mông có gì?…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
July 24, 2014 – 6H31’ pm – Mississauga, Ont.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.