Lời dâng mẹ

Posted: 06/08/2014 in Âm Nhạc, Thanh Thủy, Trần Dũng Tiến

Trần Dũng Tiến

me_gia_va_ao

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Thanh Thủy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.