Archive for the ‘Thanh Thủy’ Category

Trần Dũng Tiến

Thơ: Nguyễn Trung Kiên; Nhạc: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Thanh Thủy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Dũng Tiến


Đường phố Saigon
Direk Kingnok

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Thanh Thủy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Dũng Tiến

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Thanh Thủy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Dũng Tiến

me_gia_va_ao

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Thanh Thủy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3