Bạn cũ

Posted: 17/05/2018 in Âm Nhạc, Thanh Thủy, Trần Dũng Tiến

Trần Dũng Tiến

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Thanh Thủy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.