Giấc mơ hải âu

Posted: 11/08/2014 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh
Tặng chị Yến, Trần Hoài Thư

bay_chim_hai_au

đêm đủ dài cho một giấc mơ
bầy hải âu la đà mặt biển
ngày tuổi xanh
rồi ngày không còn trí nhớ

vẫn bầy hải âu
có con nào đã rời bầy
trong giấc mơ không thấy.

Lữ Quỳnh
June 5, 2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.