Không đề

Posted: 16/10/2014 in NP phan, Thơ

NP phan

ngọn cờ
bay lả bay la
đêm nằm trắng mộng
con cà con kê
em ơi
tàn cuộc thì về
bận lòng bến lú sông mê làm gì

chỉ cần
một chút cuồng si
bước chân mò mẫm
đường đi nhiệm mầu
nhẩn nha tằm ăn lá dâu
sá chi nhân thế
nỗi sầu thất kinh

hỡi ôi
nào chuột nào bình
cái tâm vô cảm hiện hình yêu ma
tội thì gần
nợ thì xa
múa may trong cõi ta bà
u minh

NP phan
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.