Lá thu phong

Posted: 17/10/2014 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

chiec_la_luom_tu_bong_chieu-dinh_cuong
Chiếc lá lượm từ bóng chiều
vẽ thêm mấy nét người ngồi niệm

dinhcuong

con đường sáng nay
lá phong đỏ rực
ngọn đồi vòng quanh
thơm mùi cỏ mới
chân bước nhẹ tênh

mùa thu mây thấp
nhớ trang sám pháp
thức đọc đêm qua
nhận tri bóng tối
vô lượng vô biên

mặt đường úp mặt
một giọt sương mai
là dòng suối mát
một lá phong phai
là tờ kinh Phật

11-10-2014
Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.