Ngồi giữa rạ rơm

Posted: 19/10/2014 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

ra_rom

Chạnh thương ai gã nhà quê,
Thõng chân ngồi giữa bộn bề rạ rơm
May còn sợi khói đồng thơm,
Mùi hương bùn đất bồn chồn lòng ai

Tha hương bao tiếng thở dài,
Đi qua bao tháng bao ngày long đong.
Cảm thương ai kiếp phiêu bồng,
Mùa về cu đất sẻ đồng reo ca

Bỏ làng trọn chục năm xa,
Về đây mảnh đất ông bà hồn thiêng
Nổi chìm còn mất nhớ quên,
Sông duềnh lên, sóng duềnh lên … rì rầm

Đồng vàng còn nhớ mùa trăng,
Vườn xanh còn nhớ bóng hằng đêm xưa
Tuổi đời đã xế quá trưa,
Tình quê vẫn mãi mãi vừa sớm mai

Mù u hóa kiếp lăn dài,
Về tìm lại thoáng hương phai đầu đời.
Còn bao lần nữa ai ngồi,
Thương bên lở, nhớ bên bồi … rạ rơm

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.