Áng mây vàng

Posted: 21/10/2014 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

reflection

giọt nước đựng trời mây
tàn hương bay lấp lánh
lắt lay bóng mẹ về
tóc con chừ điểm bạc

tám năm ngày mẹ đi
vẫn nụ cười trên mộ
trần gian đường gập ghềnh
hoàng hôn đời lệ nhỏ

một năm rồi mười năm
chỉ dài như hơi thở
thanh tịnh quang chân tâm
áng mây vàng tưởng niệm

Lữ Quỳnh
October 16, 2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.