Bức tường Bá Linh đổ

Posted: 10/11/2014 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

Ngày 9 tháng 11 năm 1989
bức tường Bá Linh đổ
biến cố làm chấn động lịch sử
cuộc chiến thắng không súng nổ
cho tự do dân chủ nhân quyền

nước Đức đã thống nhất
lãnh thổ lại nối liền da thịt
máu lại luân lưu
người tìm lại người

sự sụp đổ ngoạn mục
của các nước cộng sản Đông Âu
không ngờ nhanh đến thế
nhưng cũng tất nhiên thôi
xã hội chủ nghĩa hấp hối lâu rồi

cả nước Đức ngập tràn xúc động
mấy ai có thể diễn tả bằng lời
niềm vui thống nhất
cũng không ai có thể kể hết
trong nước mắt
những câu chuyện đau thương
những hy sinh cho diễn biến hòa bình

có ai không cảm phục những công dân
đấu tranh bất khuất cho tự do dân chủ
đã lật đổ chế độ Cộng Sản độc tài
bằng tinh thần đối kháng bất bạo động
bằng lương tâm và vì lý tưởng
không sợ vào tù hay phải bỏ thây

hãy hướng đến tương lai
người ta không nghĩ chuyện trả thù
oán thù nên cởi không nên buộc
giải giới công an mật vụ là yên
giờ là lúc tái thiết quê hương

đọc báo xem TV thấy người dân Đức
kỷ niệm biến cố lịch sử vĩ đại
chỉ với những buổi hội thảo
những buổi triển lãm
những buổi đọc thơ
những buổi hòa nhạc
những buổi diễn kịch
những buổi chiếu phim tài liệu…
tất cả không mang tính cách phô trương
chỉ để học bài học lịch sử
và tưởng niệm những người dân vô tội
đã hy sinh dưới chế độ Cộng Sản phi nhân
có ai nghĩ về Việt Nam
mà không phẫn nộ căm hờn

vì đất nước mặc dù thống nhất
vẫn còn một con quái vật khủng khiếp
nó là con quái vật độc tài chuyên chính
tồn tại bằng bạo lực
bằng tuyên truyền dối trá bất lương
nó ăn no bằng của cải tham nhũng
bằng đất đai nhà cửa dân oan
nó sẵn sàng bán nước buôn dân
con quái vật khổng lồ bạo ngược
nằm chắn ngang đường tổ quốc phục hưng

và còn thêm một bức tường lòng
chính chúng ta dựng lên vì sợ
sợ mất tài sản địa vị ưu đãi bản thân
sợ công an bắt bớ tra tấn cùm giam
sợ bị trù dập
sợ bị liên lụy gia đình
nhưng muốn đấu tranh giành lại non sông
bức tường đó trước tiên phải đổ

đối diện những thách đố lịch sử
dân tộc ta chưa gục mặt bao giờ
khí hùng tiền nhân hun đúc tự nghìn xưa
hồn thiêng núi sông vẫn còn đó
văn hóa trống đồng vẫn còn đó

nhưng muốn nghe những tiếng trống lịch sử
toàn dân ta phải tự đánh lên

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.