Ngày ngưng bắn | Bến thời gian | Trong mỗi chúng ta

Posted: 13/11/2014 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

khung_cua_so

Ngày ngưng bắn

Chiều Quảng Trị, mắt em buồn tựa cửa
Sáng Cần Thơ, áo dài trắng tung bay
Đêm Sài Gòn, nghe quen tai mì gõ
Ngày Tây Nguyên, bè bạn biết còn ai !

 

Bến thời gian

Đời quanh quẩn trên từng cây số
Bến thời gian còn in dấu tàn phai
Hết chiến tranh mà chưa hết giặc
Trận giặc tình ta đánh cả đời trai !

 

Trong mỗi chúng ta

Huyền cơ, chỉ Phật trời mới biết
Sống làm người, tôi hiểu nôm na
Thiên đường, địa ngục gần nhau lắm
Ở trên đời, trong mỗi chúng ta !

Trúc Thanh Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.