Những dòng sông | Đêm Cổ Thạch | Nơi đáng sống | Con đồng | Chọi gà

Posted: 22/11/2014 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

song_mao

Những dòng sông

Qua miền đất Sông Mao Sông Lũy
Những câu thơ chợt đến khơi khơi
Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
(1)

Nhớ cái thời đi qua Rừng Lá
Người thót tim mìn bẫy chực chờ
Bốn mươi năm ngỡ như xa quá
Những oan hồn uổng tử bơ vơ

Vẫn bụi cây đứng buồn trong nắng
Vẫn xa xa đụn cát chạy dài
Nhớ Y Uyên Chiếc Xương Lá Mục (2)
Dòng Cà Ty sau những thiên tai

20.11.2014

(1) Thơ Nguyễn Bắc Sơn
(2) Tác phẩm của Y Uyên

 

Đêm Cổ Thạch

Tặng Nguyễn Văn Thiện và các bạn

Đêm Cổ Thạch mặt người hằn vết đá
Bốn mươi năm bằm nát tuổi thanh niên
Nhắc chuyện cũ mù mù như biển cả
Một lá gan chất ngất rượu ưu phiền

18.11.2014

 

Nơi đáng sống

sao không đáng sống hở trời
khi người chen chúc ta ngồi xe hơi
o sin thì rẻ ơi hời
đồng tiền vô địch chẳng nơi nào bằng

09.11.2014

 

Con đồng

cái đầu mụ mẫm khói nhang
hai tay đã lậm màu chàm đến xương
đâu còn nước mắt mà thương
ngày đêm dan díu với phường quỉ ma

09.11.2014

 

Chọi gà

vài con gà chọi thượng đài
cả đàn gà dịch ngày ngày hết hơi
nói chung là phải tự bơi
mấy con gà chọi cả đời gáy vang

06.11.2014

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.