Mùa đông, những ngày bình yên

Posted: 24/11/2014 in Âm Nhạc, Lữ Quỳnh, Thơ, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

Vĩnh Điện

pho_mua_dong-dinh_cuong
Phố mùa đông
dinhcuong

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Đăng Hiếu

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.