Vọng khúc

Posted: 08/12/2014 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh

ngoi_ben_song

Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh; Tiếng hát: Ngọc Huy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.