Tưởng công, hút mật | Buồn dư, thừa xứ

Posted: 09/12/2014 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

ong_hut_mat

Tưởng công, hút mật

chỗ tôi, chật người lất khất
lũ ong quyền tước hút mật
bổn xứ khờ người tất bật miếng ăn

bình an tưởng bày yên ắng
phận rêu kiềm đắng mạch sầu
xuống xe còn ngoái ngói nâu thâm tình

chỗ tôi, tuân bề đầu lĩnh
ăn xới, xỉn, thưởng kiêu binh
tưởng công thống nhất bằng nghinh ngang trời

hoà bình vỡ bao mong đợi
đất liền, tệ hệ đôi nơi
tế thế chưng hửng, chựng nơi quê mùa

chỗ tôi, dậy ổ, ong túa
khúc thơm lụa cũ ối chua
tham ô túa tủa, hút đua ‘đại trà’

14/X/2014

 

Buồn dư, thừa xứ

anh tôi về xứ
vén màn ví thử
giáp mặt đồng bào
gió đời vẫn bạo

ánh mắt anh bắt hụt
khả năng người dẫn đạo
dắt tầm nhìn thì thụp
chối ngang quyền sáng tạo

gặp buồn chí xứ
cầm lên coi thử
u nần hùng cứ
thử thách ghẻ dữ

loa trên đầu đoàn kết
có gặp cầu nối đâu
khả năng thuyết phục nào
bung vành nơi chấp nhận

anh tôi về xứ
buồn dư cứu người
người dư do dự
anh chợt người dư

(Mt. Lemon)

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.