Bờ kia

Posted: 10/12/2014 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

thuyen_ben_cu

có khi lòng bỗng hoang mang
nhìn mây. mây xám. mưa giăng mịt mù
tưởng lòng trải với thiên thu
ngờ đâu lòng cũng thiên thu quan hoài
mưa rơi hiên vắng giọt dài
lắng nghe tiếng một. tiếng vài. chân như
bên kia bờ giác. thực hư
trăm năm đợi bóng trăng. từ ngàn năm
và tôi nay cũng trăng rằm.

December 6- 2014
(Rằm tháng mười)
Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.