Lẻ loi con chữ

Posted: 13/12/2014 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh
Nhớ Bửu Chỉ mất ngày 14-12-2002

buu_chi-lu_quynh
Bửu Chỉ và Lữ Quỳnh

mười hai năm bạn ra đi
ngày đêm vẫn một chu kỳ buồn ơi
tay tôi gõ xuống nhịp đời
lẻ loi con chữ trần ai cõi người
từng về trong giấc mơ tôi
bạn lần tay hạt nam mô di đà
sắc màu tranh. chảy bao la
giật mình tỉnh dậy thì ra lệ mình.

December 10, 2014
Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.